Til medlemmene i Kristiansand Pistolskyttere

24.01.2022                           Kristiansand

Innkalling til årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere
(filen kan lastes ned her INNKALLING til årsmøte i KPS 31.03.2022)

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere.

Årsmøtet avholdes den 31.03.2022 kl. 18:00, Rådhuskvartalet, inngang fra Øvre Torg i Kristiansand,
I møterommene/et «Anna Jensen» og «Gerda Ring».
Det er et romslig lokale og eventuelle Covid19-krav fra myndigheter om avstand på 1m vil sannsynligvis greit kunne overholdes.
NB! Vi må likevel ta forbehold om at møtet kan måtte holdes digitalt hvis myndighetene skulle gjøre ytterlige innstramninger i Corona-restriksjoner.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17.03.2022 til post@krsps.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://krsps.no/arsmote-2022/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Det serveres pizza, brus og kaffe i etterkant av årsmøtet.

Vi holder også en liten utlodning, gevinst er et gavekort på restaurant Big Horn pålydende kr 1000.
Det deles ut ett gratislodd til hver stemmeberettigede medlem ved registrering på årsmøtet.

Parkering
Vi anbefaler å parkere i parkeringsanlegget i Sandens, det er gratis å parkere der mellom kl 17 og 21.

Vi setter pris på stort oppmøte.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret i Kristiansand Pistolskyttere.