Årsmøte for året 2022 avholdes 30.03.2023 kl 18:00 på Kristiansand Pistolbane (oppholdsrommet).

Her er alle dokumenter som trengs til årsmøtet. Vi ønsker alle velkommen.
Styret ber om at de som ønsker papir utskrift ordner dette selv, har du ikke tilgang til skriver, send gjerne en epost til post@krsps.no med beskjed om at du ønsker papir utgave utlevert på årsmøtet.

Invitasjon til årsmøte 2023

00_-_Saksliste_aarsmøte_30.03.2023
01_-_Forretningsorden_for_aarsmoete
03_-_aarsberetning_Kristiansand_Pistolskyttere
04_-_Innkomne_forslag_til_saker
06_-_valgkomiteens_innstilling_KPS_2023
07_-_Styrets_forslag_til_valgkomite
08_-_Resultat_2022_Kristiansand_pistolskyttere_fra_kasserer
09_-_Budsjettforslag_2023_Kristiansand_pistolskyttere
10_-_Kontrollutvalgets_beretning_2022
13_-_ Forslag_til_organisasjonsplan_2023
20_-_Forslag_fra_Morten_Teinum_-_elektronikk_til_Gimlehallen
21_-_Underlag_-_Fra_Morten_Teinum_-_Gimlehallen_Skytebane_Elektroniske_Skiver_10m
45_-_KPS-balanserapport-09.02.2023
46_-_KPS-hovedbok_-_09.02.2023
47_-_KPS-resultatrapport_-_09.02.2023
48_-_KPS-saldoliste-2022

Aarsmoete-dokumenter-2022 (alt samlet i en ZIP fil)

Mvh

Kristiansand Pistolskyttere
Bent Øystein Bostad
Sekretær