Påminnelse ved skyting på pistolbanene våre. Denne påminnelse og retningslinjer gjengitt nedenfor gjelder for medlemmer med adgangsbrikker i Kristiansand Pistolskyttere.

Hei til deg som har adgangsbrikke til Kristiansand Pistolbane (KP) og/eller Gimlehallen.

Det er viktig, at hvis du skal skyte på en av banene utenom organiserte treningstider, så skal du varsle om dette her på denne Facebook siden og på pistolklubbens Facebook-gruppe for medlemmer.

Det er å foretrekke at det varsles om dette så tidlig som mulig, helst dagen før. Det er normalt ikke greit å vente med å varsle til man selv er på banen.

Dette for at andre medlemmer uten egen brikke også får anledning til å trene så ofte banen er åpen. Det er jo stort sett trivelig med selskap, og plikt til å varsle andre er jo også et av kriteriene for å få adgangsbrikke.

Av ulike årsaker er det gitt ut noen få adgangsbrikker til medlemmer som med styrets tillatelse er fritatt for vakter og gitt fritak for regelen om varsling når de går på skytebanene.

Vi må til enhver tid følge myndighetenes retningslinjer for smittevern, maks antall personer, avstand til hverandre, bruk av munnbind når det er påkrevd, registrering ved fremmøte og hyppig bruk av håndsprit på hender og på klubbvåpen.

Du med egen brikke som åpner en av banene skal legge ut opplysninger om følgende:

  1. Ditt mobilnummer som kan ringes om dører skulle være låst eller bommen er nede.
  2. Hvor du holder åpent, Kristiansand Pistolbane eller Gimlehallen.
  3. Ukedag
  4. Klokkeslett, tidsrom du er på banen.
  5. Klubbvåpen kan / kan ikke leies av medlemmer uten eget våpen.

NB! ALLE som har adgang til kasun eller våpenskap må opplyse om at klubbvåpen KAN leies mens de selv er på banen.

På Kristiansand Pistolbane kan det skytes:

  • Alle ukedager mellom kl 09:00 og 21:00.
  • Lørdager kl 09:00 – 18:00.

Banen er stengt for skytetrening søndager og helligdager, altså alle dager som er “røde” i kalenderen.

Gimlehallen kan man skyte fra kl 09:00 – 22:00 alle dager, også søndager og helligdager.