Referat fra styremøtet 12.01.2023 er nå tilgjengelig her:

Protokoller / Referater