Vi må dessverre informere om at Sørlandsstevnet 03.06-05.06.22 avlyses. Det har ikke lykkes klubben å stille nok dommere, standplassledere og banepersonell for å kunne gjennomføre dette stevnet.

Innbetalt startavgift tilbakebetales snarest av kasserer.

Kristiansand Pistolskyttere