Klubbvåpen og ammunisjon

Rollefordeling og ansvarsområder i Kristiansand Pistolskyttere/ Oppmenn Klubbvåpen og ammunisjon.

Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Gimlehallen, Ernesto Santos Cagunot

Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Kristiansand Pistolbane, Tor-Erling Nordgaard-Tveit

Arbeidsinstruks

Gimlehallen

 • Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
 • Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
 • Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
 • Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
 • Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
 • Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
 • Holde orden i våpenskap og rommet våpenskapet står i.
 • Ansvarlig for at det er tilstrekkelig med skivelapper tilgjengelig/etterfylle på stativ.
 • Ansvarlig for at det til enhver tid er nok skivestativ/rammer til pappblinker. Skaffe lekter og kalle inn til dugnad for å lage nye ved behov.

Kristiansand Pistolbane

 • Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
 • Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
 • Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
 • Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
 • Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
 • Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
 • Holde orden i våpenskap og i kasunen hvor våpenskapet befinner seg.