Våpensøknad

Denne siden er under endring, da det nå er åpnet for digitale søknader.

Men her er litt rask informasjon med en gang.

Søknad om våpen gjøres via nettsiden til politiet, der står det ganske klart og tydelig hva som skal med.

Alle digitale søknader som sendes inn på samme dato, blir behandlet med et gebyr, på samme måte som det var med papirsøknader. Behandlingstiden er nå noe annerledes i starten, det er ca 2-3 ukers behandlingstid på digitale søknader nå, og papirsøknader kan ta opptil  2-3 måneder.

Politiet anbefaler og oppfordrer til bruk av digitale våpensøknader.

Skal du kjøpe, arve, overta, eller låne våpen til sportsskyting, våpensamling eller annet må du ha tillatelse fra politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/…

Informasjon fra våpenkontoret

Info til Kristiansand Pistolskyttere – Våpensøknader – 30.03.2023

Våpenforskrifta

§ 4-6.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til personar som:

 1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,
 2. i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
 3. siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar.

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-07-1452/§4-6

Hva trengs til en våpensøknad?

 • Medlemskort (hentes på https://medlem.krsps.no/ )
 • Startkort (hentes på https://app.skyting.no/user/ )
 • Klubbens treningslogg, denne får man som regel utlevert etter sikkerhetskurs, hvis du ikke har fått den, så spør etter den. Denne blir signert av en trener / instruktør, du kan alternativt gå for eksempelet nedenfor.
 • Treningslogg (laget f.eks. i Excel) (treningslogg-eksempel). Trening skal også registreres i loggbok på skytebanen. Ved denne metoden, ønsker politiet også «Attest fra klubben» nevnt lengre nede.
 • Selve søknaden (kan hentes hos politiet)
 • Stevnelogg (hentes fra https://app.skyting.no )
 • Bekreftelse på gjennomført sikkerhetskurs (kursbevis: din idretts-CV, https://minidrett.nif.no/MyProfile, eller papirkopi)
 • Dokumentasjon på godkjent våpenskap (Se under dersom du ikke har våpenskap)
 • Se også denne Veilederen til våpensøknad fra politiet.
 • Attest fra klubben (07.06.2022 Skjema for uttalelse fra skytterlag lag klubb) (Denne trengs egentlig ikke, men politiet setter pris på at den vedlegges på søknader fra førstegangs søkere for bekreftelse på 6 måneders medlemskap og avholdt sikkerhetskurs)

Det er ditt eget ansvar å holde logg på treninger og/eller stevner.

Dokumentasjon på godkjent våpenskap

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har anskaffet FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet, eller bilde som viser skapets serienummer. Om du krysser av «nei» på våpensøknaden om å ha godkjent sikkerhetsskap / våpenskap, så kan du skrive i «andre opplysninger» «Våpenskap er ikke kjøpt inn enda, blir kjøpt inn ved godkjenning, kvittering / bevis på dette sendes inn på agder.vapen@politiet.no når det er bekreftet at søknaden(e) blir innvilget.»

Program til våpensøknaden

Når du søker om våpen, så ønsker politiet å vite hvilket program du vil ha våpenet registrert i, dette betyr ikke at du kun kan bruke våpenet i dette programmet, du kan bruke våpenet i alle programmer som selve våpenets kaliber er godkjent for, så du kan fint skyte i Finfelt med en pistol registrert som 25M Finpistol eller  Hurtig Fin.

Hvordan fylle ut søknaden?

Les rettledningen på baksiden! 

Til Politimesteren i: Fylket der du bor, f.eks. Agder.

Søkerens informasjon: Her fyller du ut informasjon om deg selv.

Våpeninformasjon: Når du fyller ut informasjon om våpenet du planlegger å kjøpe, kan selgeren hjelpe deg hvis du allerede har funnet et våpen du ønsker. Dersom du søker i god tid og ikke har funnet et våpen enda, kan du fylle inn enten «Pistol» eller «Revolver» på våpendel. Husk også å angi kaliberet, for eksempel 22lr.

Våpenet skal brukes til: Konkurranseskyting og trening

Medlemskap i skytterlag/-klubb : Kristiansand Pistolskyttere

Skytterorganisasjon: Norges Skytterforbund

Andre opplysninger

Godkjente programmer for NSF Pistol

 • Standardpistol
 • 25m finpistol
 • 25m silhuettpistol
 • Fripistol
 • 25m grovpistol
 • Hurtig fin
 • Hurtig grov
 • Finfelt
 • Grovfelt
 • Militærfelt
 • Revolverfelt
 • Magnum 1
 • Magnum 2
 • Spesialpistol
 • Spesialrevolver
 • Precision Pistol Competition (PPC)
  • Revolver 1500
  • Pistol 1500
  • Open
  • Distinguished PistolSandard Semi Auto
  • Distinguished Revolver 6″
  • Standard Revolver 2,75″
  • Standard revolver 2,75 » – 5 skudds tønne

Godkjente skytterorganisasjoner og programmer

 

Våpenspesifikasjoner

8.11, 8.12

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/08-issf-pistolregler-2020.pdf

8.25.4

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/nytt-reglement-felt-t96-2021.pdf

8.27.2, 8.28.1, 8.32.2

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/hurtig-nais-luft-ppc-2021.pdf

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

PPC Rulebook 2013

 

§ 4-8.Kor mange skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram.

Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av inntil to komplette skytevåpen til eit godkjent skyteprogram (reservevåpen) til personar som det siste året:

 1. har gjennomført minst 10 konkurransar i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av desse er opne skytestemner, eller
 2. har teke del i internasjonale meisterskap.

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-07-1452/§4-8