Våpensøknad

Skal du kjøpe, arve, overta, eller låne våpen til sportsskyting, våpensamling eller annet må du ha tillatelse fra politiet.

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/…

Informasjon fra våpenkontoret

Info til Kristiansand Pistolskyttere – Våpensøknader – 30.03.2023

Våpenforskrifta

§ 4-6.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av pistolar eller revolver til sportsskyting

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av pistolar eller revolverar til sportsskyting til personar som:

 1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert skyttarorganisasjonen,
 2. i minst seks månader har vore medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og
 3. siste seks månader har gjennomført 10 av skyttarorganisasjonen sine organiserte treningar eller konkurransar.

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-07-1452/§4-6

Hva trengs til en våpensøknad?

Det er ditt eget ansvar å holde logg på treninger og/eller stevner.

Dokumentasjon på godkjent våpenskap

Hvis du søker om våpentillatelse for første gang og søknaden din blir godkjent, må du dokumentere at du har FG-godkjent våpenskap. Dokumentasjon kan for eksempel være kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet, eller bilde som viser skapets serienummer.

Hvordan fylle ut søknaden?

Les rettledningen på baksiden! 

Til Politimesteren i: Fylket der du bor, f.eks. Agder.

Søkerens informasjon: Her fyller du ut informasjon om deg selv.

Våpeninformasjon: Her skal du fylle ut informasjon om våpenet du skal kjøpe, her kan du få hjelp av selger dersom du allerede har funnet deg et våpen du vil ha, dersom du søker i god tid, og ikke har funnet et våpen enda, så kan du fylle inn «Pistol» på våpendel og kaliber dersom du skal ha 22lr

Våpenet skal brukes til: Konkurranseskyting og trening

Medlemskap i skytterlag/-klubb : Kristiansand Pistolskyttere

Skytterorganisasjon: Norges Skytterforbund

Andre opplysninger

Godkjente programmer for NSF Pistol

 • Standardpistol
 • 25m finpistol
 • 25m silhuettpistol
 • Fripistol
 • 25m grovpistol
 • Hurtig fin
 • Hurtig grov
 • Finfelt
 • Grovfelt
 • Militærfelt
 • Revolverfelt
 • Magnum 1
 • Magnum 2
 • Spesialpistol
 • Spesialrevolver
 • Precision Pistol Competition (PPC)
  • Revolver 1500
  • Pistol 1500
  • Open
  • Distinguished PistolSandard Semi Auto
  • Distinguished Revolver 6″
  • Standard Revolver 2,75″
  • Standard revolver 2,75 » – 5 skudds tønne

Godkjente skytterorganisasjoner og programmer

 

Våpenspesifikasjoner

8.11, 8.12

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/08-issf-pistolregler-2020.pdf

8.25.4

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/nytt-reglement-felt-t96-2021.pdf

8.27.2, 8.28.1, 8.32.2

https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2020/12/hurtig-nais-luft-ppc-2021.pdf

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

PPC Rulebook 2013

 

§ 4-8.Kor mange skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram.

Politiet kan likevel gje løyve til erverv og innehav av inntil to komplette skytevåpen til eit godkjent skyteprogram (reservevåpen) til personar som det siste året:

 1. har gjennomført minst 10 konkurransar i det aktuelle skyteprogrammet, der fem av desse er opne skytestemner, eller
 2. har teke del i internasjonale meisterskap.

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-07-1452/§4-8