Protokoller

Her publiseres protokoller/referater fra styremøter o.l. i Kristiansand Pistolskyttere.

2024

Referat-styremøte-14.03.2024
Protokoll / Referat  fra Årsmøte-KPS-2024 Årsmøtet for driftsåret 2023 ble avholdt 07.03.2024.
Referat-styremøte-20.02.2024
Referat-styremøte-25.01.2024

2023

Referat-styremøte-07.12.2023
Referat-styremøte-17.8.2023 (Obs, dette er ett samle referat for 2 møter)
Referat-styremøte-20.6.2023
Referat-styremøte-20.04.2023
Protokoll fra Årsmøte i KPS (for året 2022, årsmøte avholdt 30.03.2023) ** Obs skrivefeil i protokollen, les mer i bunn på siden
Referat-styremøte-20.03.2023
Referat-styremøte-02.03.2023
Referat-styremøte-02.02.2023
Referat-styremøte-12.01.2023

2022

Referat styremøte 13.10.2022
Referat styremøte 22.09.2022
Referat-styremøte 02.06.2022
Referat styremøte 10.03.2022
Referat styremøte 15.02.2022
Referat styremøte 03.02.2022
Referat styremøte 11.01.2022
Referat styremøte 05.01.2022

Protokoll / Referat – Årsmøte 2022 – 31.03.2022

2021

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte – Kristiansand Garnisons Pistolklubb – 01.12.2021
Referat sammenslåingsmøte – 01.12.2021

lntensjonsavtale mellom KGP og KPK

 

** «Kretsen har foreslått å øke avgiften» skal da være «Forbundskontingenten er foreslått økt»