Protokoller

Her publiseres protokoller/referater fra styremøter o.l. i Kristiansand Pistolskyttere.

2023

Referat-styremøte-12.01.2023

2022

Referat styremøte 13.10.2022
Referat styremøte 22.09.2022
Referat-styremøte 02.06.2022
Referat styremøte 10.03.2022
Referat styremøte 15.02.2022
Referat styremøte 03.02.2022
Referat styremøte 11.01.2022
Referat styremøte 05.01.2022

Protokoll / Referat – Årsmøte 2022 – 31.03.2022

2021

Protokoll Ekstraordinært Årsmøte – Kristiansand Garnisons Pistolklubb – 01.12.2021
Referat sammenslåingsmøte – 01.12.2021

lntensjonsavtale mellom KGP og KPK