Organisasjon

Vi har laget denne siden for å gjøre det enklere for deg som medlem å finne ut hvem som gjør hva, og ikke minst hvordan kontakte dem.

ORGANISASJONSPLAN
Styret består av:
1x Leder (1år)
1x Nestleder (1år)
4x Styremedlemmer (2år) utskiftning organiseres slik at 2 styremedlemmer er på valg årlig.
2x Varamedlemmer (1år)
I tillegg er det følgende roller:
Kontrollutvalg
Valgkomite
Gruppeoppmenn

Styret

§ 11 Idrettslagets styre

Leder: Jan Gunnar Songedal – (leder@krsps.no)
Nestleder: Hans Olav Labas – (nestleder@krsps.no)
Kasserer: Tom-Børre Olsen – (kasserer@krsps.no)
Sekretær: Bent Ø. Bostad – (post@krsps.no)
Styremedlem: Cecilie A. Sebdal – (medlemsansvarlig: medlem@krsps.no)
Styremedlem: Tine Songedal
Varamedlem: Tom Ånesland 
Varamedlem: Marion H. Ramstad

E-post: styret@krsps.no

Kontrollutvalg

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité

Leder: Randi Lindebø (ranlinde7@gmail.com)
Medlem: Pål Dølbakken
Vararepresentant: Jon Staalesen

Valgkomite

Leder: Tom-Inge Dalen (tominged@gmail.com)
Medlem: Morten Frode Grøntoft Hoem
Medlem: Hanna Kristine Sandring Korsvik
Varamedlem: Tor-Erling Nordgaard Tveit

Gruppeoppmenn *

§ 13 Grupper

De enkelte grupper følger gruppens tilknyttede forbunds regelverk og vedtak, og klubbens lovverk. Gruppens oppmenn har møterett -men ikke møteplikt, på klubbens styremøter. Styret kan til enhver tid avgjøre når oppmenn må forlate styremøtet. Gruppeoppmenn skal behandle alle faglige saker som gjelder de respektive gruppers aktiviteter.

5. Grupper

 


Utvalg

Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

Klubbvåpen

Arbeidsinstruks

Gimlehallen: Ernesto Santos Cagunot (klubbvapen@krsps.no)
Farvannet: Tor-Erling Nordgaard-Tveit (klubbvapen@krsps.no)

Markedskoordinator

Torbjørn Dybfest (t-dyb@online.no)
Vetle Aamodt (vetleaamodt@gmail.com)

Driftsgruppen (Farvannet)

Ole Jakob Furholt Korsvik – Leder
Erik Mordt – Medlem
Sigve Raustøl – Medlem
Tom Ånesland – Medlem
Anders Skotnes – Teknisk, SIUS

E-post: drift@krsps.no

Sikkerhetskurs

Jørgen Loftesnes Sandhåland
Preben Bakken

E-post: kurs@krsps.no

Sikkerhetskurs ungdom

Morten Teinum
Rune Wold

E-post: ungdom@krsps.no 

 


Andre

Trenere

Pistol 2

Morten Teinum

Pistol 1

Darrel Collum
Halvor Ove Toreskaas
Jørgen Loftesnes Sandhåland
Marilyn Johansen

E-post: trener@krsps.no 

Dommere

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler.

Pistol /m elektronikk

Anders Skotnes
Darrel Collum
Elise Nielsen Roysdatter
Frode Øien
Halvor Toreskaas
Jan Martin Skarberg
Morten Teinum
Per Lüdemann
Roy Mørenskog-Baumann

Pistol

Bernadus van Rijn
Hans H. Schelderup
Hans Olav Labas
Jan Berthin Tønnessen
Kristin Bakka
Preben Bakken
Pål Supersaxo
Roald Stallemo
Ronny Lavik
Stian Christoffer Jernslet

Feltpistol

Bent Terje Lindanger
Jan Erik Farevaag
Jan Gunnar Songedal
Jon Staalesen
Jørgen Jepsen
Magnar Skrettingland
Rune Wold
Stein Kjetil Medema
Tom Børre Olsen
Tor Christian Søndergaard
Victoria Sivertsen

E-post: dommer@krsps.no

Andre henvendelser

Politiattest: kontakt@krsps.no
Webmaster: webmaster@krsps.no
Generelle henvendelser: Kontakt oss
Bom og brikke ansvarlig: Bent Øystein Bostad, post@krsps.no 
Bom og brikke ansvarlig (backup): Anders Skotnes

Barneidrettsansvarlig: Rune Wold

Varsling

Norges Idrettsforbund

Organisasjonsinfo

Brønnøysundregisteret