Eksterne Lenker

Vi benytter ekstern leverandør av medlemstjenester, mange lurer blant annet på hvor de finner medlemskort og startkort, vi har derfor på disse sidene samlet en oversikt over eksterne nettsteder hvor du kan finne ting angående ditt medlemskap i KPS.

Kristiansand Pistolskyttere (KPS)

Innmelding

Innmelding i Kristiansand Pistolskyttere

Min side

Her finner du informasjon om ditt medlemskap i klubben samt medlemskort. Dersom du ønsker å melde deg ut av klubben gjøres det fra «Min Side».

https://medlem.krsps.no

Facebook

Vi har flere sider og grupper på Facebook:

Spond

Instagram

https://www.instagram.com/krsps.no/

Norges Sportsskytterforbund (NSF)

Norges Sportsskytterforbund er et særforbund under Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF).

SkytterAdmin

Her finner du oversikt over stevner, påmelding og oversikt over hvilke du har deltatt på. Sportsskytterforbund har en artikkel på hvordan du bruker dette systemet: Slik bruker du SkytterAdmin: Guide for skyttere

https://app.skyting.no/

Startkort

Startkort ligger i SkytterAdmin under din profil. Du må ha startkort for å kunne delta på stevner.

https://app.skyting.no/user/ og scroll ned på siden

Konkurransereglementer

Vest-Agder Skytterkrets (VASK)

Skytterkretsene er svært viktige organisasjonsledd for å få klubbene til å fungere så godt som mulig. Skytterkretsene har mange administrative oppgaver som sentrale organisasjonsledd må legge til rette for at blir digitalisert slik at skytterkretsene kan bruke sin tid på å utvikle skytesporten lokalt og regionalt.

Håndbok for skytterkretser

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med ca 1,9 millioner medlemskap fordelt på ca. 9 500 idrettslag. NIFs visjon er «idrettsglede for alle»

https://www.idrettsforbundet.no/

Innmeldingsside

Idrettens ID er utviklet i samarbeid med Buypass og bidrar til sikker innlogging og riktig tilgangsnivå i idrettssystemene.

Hva er Idrettens ID?

https://signup.nif.no/

Min Idrett

Her finner du Idrett-CV og påmelding til Sikkerhetskurs

https://minidrett.nif.no/

Idrettens læringsportal

https://ekurs.nif.no/

Trenerattest

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

https://trener.nif.no/

 

Dommerattest

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Dommerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som dommer, slik at utøverne møter et helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av dommer, idrettslag og idrett.

https://dommerattest.nif.no/

 

Agder Idrettskrets

Agder idrettskrets (AIK) er fellesorganet for all idrett innen Agder-fylket. Idrettskretsen består av alle idrettslag, idrettsråd og særkretser tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité innen Agder.

Om idrettskretsen

Kristiansand idrettsråd

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF-linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

Om idrettsrådet

Kristiansand Kommune

Fritidsfond

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv.

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/kultur-og-fritid/fritid/fritidsfond/

Olympiatoppen

Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges deltakelse i de olympiske leker og Paralympics.

Olympiatoppen Sør

Olympiatoppen Sør er en regional avdeling under Olympiatoppen sentralt. Vi arbeider med utviklingen av idrettsutøvere, trenere og ledere regionalt i Agder.

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

Vi anbefaler alle å gjennomføre Ren Utøver: https://renutover.no/

Skadefri

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning som ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000.

Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

Offentlig

Lovdata

Politiet

https://www.politiet.no/tjenester/vapen/

Stevnestatistikk

Her finner du oversikt nasjonalt, pr krets, klubb og skytter.

http://www.fsu.no/issf/

Skytterorganisasjoner

Norsk Svartkruttunion (NSU)

Norsk Svartkruttunion (NSU) er et godkjent skyteforbund som gjennom sine medlemslag og enkeltmedlemmers aktiviteter tar vare på Norsk våpenhistorie og sportsskyting etter gammelt mønster.

Kristiansand Pistolskyttere er medlem av Norsk Svartkruttunion.

https://norsksvartkruttunion.no/

International Shooting Sport Federation (ISSF)

The International Shooting Sport Federation (ISSF) is the governing body of the Olympic shooting events in rifle, pistol and shotgun (clay target) disciplines, and of several non-Olympic shooting sport events. ISSF’s activities include regulation of the sport, Olympic qualifications and organization of international competitions such as the ISSF World Cup Series, the ISSF World Cup Finals, the ISSF Separate World Championship in Shotgun events and the ISSF World Championship in all events.

Wikipedia

Nordic Shooting Region (NSR)

European Shooting Confederation (ESC)

 

Andre leverandører

SIUS

Leverandør av elektroniske skiver på Kristiansand Pistolbane.

Range Live Results

Online resultatvisning fra Kristiansand Pistolbane.

 

https://shootingsportscloud.com/

InrX

Stevneregistrering som vi bruker i Klubben