Standplassleder

Krav til standplassleder

For å kunne bli standplassleder må følgende kriterier være oppfylt.
  • Vært medlem i klubben i minst 12 måneder. *
  • Må ha hatt eget håndvåpen i minst 6 måneder.
  • Være villig til å ta førstkommende standplasslederkurs.
  • Være villig til å ta førstkommende førstehjelpskurs.
  • Må ha forevist (gyldig) politiattest.
  • Minst 12 kvalifiserende aktiviteter i klubben de siste 12 måneder. **

 

* = Dette kan fravikes / reduseres etter styrets skjønn.
** = Kvalifiserende aktiviteter omfatter: Deltakelse på faste organiserte treninger, deltakelse på stevnedugnad med standplassrelaterte oppgaver, deltakelse på kurs som er standplassrelatert (standplassleder kurs, førstehjelpskurs, trenerkurs, dommerkurs). Styret kan endre/fjerne/legge til kvalifiserende aktiviteter.

Søknadsskjema

Dersom du ønsker å bli standplassleder i Kristiansand Pistolskyttere fyller du ut følgende søknadsskjema:

Søknadsskjema standplassleder