Felt- og banegruppe

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Pistolskyting er en idrett som kan passe for alle, uavhengig av alder eller kjønn. Du behøver ikke noe spesialutstyr for å kunne prøve ut denne idretten. Kom som du er, og vi låner ut det du behøver av sikkerhetsutstyr for å skyte med pistol. Og selvsagt også våpen.

Du behøver heller ikke være av den tøffe, maskuline eller macho typen. Dette er en idrett som i større grad utfordrer deg på dine mentale evner i å holde konsentrasjon og fokus på et enkelt mål, enn på det rent fysiske.

Dersom du vil begynne hos oss, må du gjennomgå et begynnerkurs før du kan bli medlem. Vi arrangerer dette kurset flere ganger i året, og vi disponerer endel utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå. Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.

Utenom stevner skal banen(e) kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber.

Følgende øvelser skytes med pistol:

 • Grovpistol                25 m
 • Standardpistol        25 m
 • Silhuettpistol           25 m
 • Fripistol                    50 m
 • Luftpistol                  10 m
 • Finpistol                   25 m
 • Feltpistol                  Varierende
 • Hurtigpistol, fin      25 m
 • Hurtigpistol, grov   25 m
 • Spesialfelt                 Varierende
 • NAIS                          25 m
 • PPC                           Varierende

De seks første øvelsene er internasjonale øvelser. Hurtigpistol, feltpistol og spesialfelt er nasjonale øvelser som også utøves i andre nordiske land.

Vi har lagt ut mer informasjon om de forskjellige øvelsene under pistoløvelser.

Hvis du er interessert i å bli medlem, meld din interesse ved å trykke på linken her.