Felt- og banegruppe

Kristiansand Pistolskyttere er tilknyttet Norges Sportsskytterforbund.

Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Sportsskytterforbund. Pistolskyting er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret.

Pistolskyting er en idrett som kan passe for alle, uavhengig av alder eller kjønn. Du behøver ikke noe spesialutstyr for å kunne prøve ut denne idretten. Kom som du er, og vi låner ut det du behøver av sikkerhetsutstyr for å skyte med pistol. Og selvsagt også våpen.

Dette er en idrett som i større grad utfordrer deg på dine mentale evner i å holde konsentrasjon og fokus på et enkelt mål, enn på det rent fysiske.

Dersom du vil begynne hos oss, må du gjennomgå et begynnerkurs før du kan bli medlem. Vi arrangerer dette kurset flere ganger i året, og vi disponerer en del utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå. Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.

Utenom stevner skal banen(e) kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber.

Øvelser

Følgende øvelser skytes med pistol:

Bane (25m)

 • Grovpistol
 • Standardpistol
 • Silhuettpistol
 • Fripistol 25/50 m
 • Finpistol
 • Hurtigpistol, fin
 • Hurtigpistol, grov
 • NAIS

PPC

 • PPC

Luft

 • Luftpistol 10 m

Felt

 • Feltpistol
 • Spesialfelt
 • T96

Hvis du er interessert i å bli medlem, meld din interesse ved å trykke på linken her.