Kristiansand Pistolskyttere

Orgnr: 990 279 977
Kontonr: 3060.21.29469

Kristiansand Pistolskyttere
Postboks 4529 Grim
4673 Kristiansand S

Kristiansand Pistolskyttere (KPS) er tilsluttet Norges Sportsskytterforbund og Norsk Svartkruttunion.
Vi har skyttere på alle nivåer, fra nybegynnere til konkurranseskyttere.
Medlemstallet i KPS er 620 medlemmer pr 03.11.2023.

 

Klubben har i dag to skytebaner i Kristiansand, en i Gimlehallen, og en på Farvannet.

Lover

Idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

Kristiansand Pistolskyttere

Vedtatt på stiftelsesmøtet 01.12.2021

Norsk Svartkruttunion

LOVER FOR NORSK SVARTKRUTTUNION

Norges Sportsskytterforbund

Lover og regler

Norges Idrettsforbund

Æresmedlemmer

Viggo Berrefjord

Arnfinn Egeli

Svein Heldal

Bjørn Kjørrefjord

Harald Nilsen

Hans Hillen Schelderup

Trygve Johan Grøsland

Randulf William Tønnessen