Kristiansand Pistolskyttere

Orgnr: 990 279 977
Kontonr: 3060.21.29469

Kristiansand Pistolskyttere
Postboks 4529 Grim
4673 Kristiansand S

Kristiansand Pistolskyttere (KPS) er tilsluttet Norges Sportsskytterforbund og Norsk Svartkruttunion.
Vi har skyttere på alle nivåer, fra nybegynnere til konkurranseskyttere.
Medlemstallet i KPS passerer snart 550.

 

Klubben har i dag to skytebaner i Kristiansand, en i Gimlehallen, og en på Farvannet.

Lover

Idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

Kristiansand Pistolskyttere

Vedtatt på stiftelsesmøtet 01.12.2021

Norsk Svartkruttunion

LOVER FOR NORSK SVARTKRUTTUNION

Norges Sportsskytterforbund

Lover og regler

Norges Idrettsforbund