Svartkrutt

KPS’s svartkruttgruppe er ei undergruppe av Kristiansand Pistolskyttere. Gruppa fokuserer på skyting med svartkruttvåpen som grovt sett strekker seg fra 1500 tallet og til slutten av 1890 tallet. Det skytes med alle typer svartkruttvåpen, både originale og replikaer. Det konkurreres  i en rekke ulike klasser alt etter hvilken våpentype som benyttes. Det skilles mellom O(originale våpen) og R(replikaer).

Svartkruttgruppa og medlemmene i gruppa er tilsluttet NSU(Norsk Svartkrutt Union) som er en godkjent skytterorganisasjon. Man kan ikke stå som medlem i NSU som enkeltperson. Medlemskap meldes inn via medlemskap av KPS.

For utdypende informasjon anbefales det å lese mer om svartkruttskyting og de ulike konkurranseformene på NSU sine hjemmesider.

http://www.norsksvartkruttunion.no

Kontakt oppmann om du ønsker å begynne med svartkruttskyting.