Kontingent

Hovedmedlem er medlemmer som fyller 21 år i det inneværende året og eldre. Familiemedlemskap gjelder 2 eller flere i husstanden. Maksimalt to voksne og tre barn. Støttemedlem er medlemmer som er medlem av flere klubber og en annen klubb betaler krets og forbundskontingent.

Kontingenten består av følgende komponenter:

  1. Klubbkontingent (Kristiansand Pistolskyttere)
  2. Kretskontingent (Vest-Agder Skytterkrets)
  3. Forbundskontingent (Norges Sportsskytterforbund)

Kontingent for 2023

Medlemskap Klubb Krets Forbund Pris
Hovedmedlem kr 470,- kr 80,- kr 350,- kr 900,-
Honnør kr 120,- kr 80,- kr 350,- kr 550,-
Familiemedlem (v+v) kr 240,- kr 160,- kr 700,- kr 1.100,-
Familiemedlem (v+b) kr 670,- kr 80,- kr 350,- kr 1.100,-
Junior kr 450,- kr 0,- kr 0,- kr 450,-
Støttemedlem kr 550,- kr 0,- kr 0,- kr 550,-

3.6.2.Forbundskontingent
NSFs medlemsklubber skal årlig betale en forbundskontingent til forbundet. Kontingenten er på kr 350 for alle klubbmedlemmer som fyller 21 år det inneværende året, med unntak av følgende:
– Klubben skal bare betale kontingent for de medlemmene som har klubben som hovedklubb (dvs. den klubben medlemmet konkurrerer for eller er mest aktiv i). Skyttere som er medlem i flere klubber, må informere sine klubber om hvilken klubb han/hun regner som sin hovedklubb.

 

Kontingent for 2024

Medlemskap Klubb Krets Forbund * Pris
Hovedmedlem kr 570,- kr 80,- kr 450,- kr 1.100,-
Honnør kr 170,- kr 80,- kr 450,- kr 700,-
Familiemedlem (v+v) kr 240,- kr 160,- kr 900,- kr 1.300,-
Familiemedlem (v+b) kr 770,- kr 80,- kr 450,- kr 1.300,-
Junior kr 500,- kr 0,- kr 0,- kr 500,-
Støttemedlem kr 550,- kr 0,- kr 0,- kr 550,-

 

Forbundskontingenten 2024

Forbundskontingenten for medlemmer over 21 år økes fra kr 350 til kr 400 med gyldighet fra 2024. I tillegg skal kontingenten indeksreguleres årlig etterskuddsvis . For 2024 vil indeksreguleringen være på kr 50, noe som betyr at årskontingenten som vil faktureres til skytterklubbene høsten 2024 vil være kr 450.

https://www.skyting.no/2023/04/24/forbundstinget-2023-hovedsaker/

Årsmøtet i Kristiansand Pistolskyttere vedtok følgende prisjustering for 2024:

Medlemskontingent hovedmedlem økes med kr 100,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Juniormedlem økes med kr 50,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Honnørmedlem økes med kr 50,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Familiemedlem økes med kr 100,- (+ det evnt kretsen øker med)

«kretsen» er i denne sammenheng «forbundet» (Norges Sportsskytterforbund)

Signert – Protokoll fra Årsmøte i KPS