Kontingent for 2023

Hovedmedlem: kr 900
Junior: kr 450
Honnør: kr 550
Familiemedlem: kr 1.100
Støttemedlem: kr 550