Kontingent

Hovedmedlem er medlemmer som fyller 21 år i det inneværende året og eldre. Familiemedlemskap gjelder 2 eller flere i husstanden. Maksimalt to voksne og tre barn. Støttemedlem er medlemmer som er medlem av flere klubber og en annen klubb betaler krets og forbundskontingent.

Kontingenten består av følgende komponenter:

  1. Klubbkontingent (Kristiansand Pistolskyttere)
  2. Kretskontingent (Vest-Agder Skytterkrets)
  3. Forbundskontingent (Norges Sportsskytterforbund)

Kontingent for 2023

Medlemskap Klubb Krets Forbund Pris
Hovedmedlem kr 470,- kr 80,- kr 350,- kr 900,-
Honnør kr 120,- kr 80,- kr 350,- kr 550,-
Familiemedlem (v+v) kr 240,- kr 160,- kr 700,- kr 1.100,-
Familiemedlem (v+b) kr 670,- kr 80,- kr 350,- kr 1.100,-
Junior kr 450,- kr 0,- kr 0,- kr 450,-
Støttemedlem kr 550,- kr 0,- kr 0,- kr 550,-

3.6.2.Forbundskontingent
NSFs medlemsklubber skal årlig betale en forbundskontingent til forbundet. Kontingenten er på kr 350 for alle klubbmedlemmer som fyller 21 år det inneværende året, med unntak av følgende:
– Klubben skal bare betale kontingent for de medlemmene som har klubben som hovedklubb (dvs. den klubben medlemmet konkurrerer for eller er mest aktiv i). Skyttere som er medlem i flere klubber, må informere sine klubber om hvilken klubb han/hun regner som sin hovedklubb.

 

Kontingent for 2024

Medlemskap Klubb Krets Forbund * Pris
Hovedmedlem kr 570,- kr 80,- kr 450,- kr 1.100,-
Honnør kr 170,- kr 80,- kr 450,- kr 700,-
Familiemedlem (v+v) kr 240,- kr 160,- kr 900,- kr 1.300,-
Familiemedlem (v+b) kr 770,- kr 80,- kr 450,- kr 1.300,-
Junior kr 500,- kr 0,- kr 0,- kr 500,-
Støttemedlem kr 550,- kr 0,- kr 0,- kr 550,-

 

Forbundskontingenten 2024

Vi vil minne om at Forbundstinget i 2023 vedtok å endre forbundskontingenten fra kr 350 til kr 450. For perioden 2025 – 2027 vil forbundskontingenten indeksreguleres etterskuddsvis etter konsumprisindeksen, avrundet til nærmeste kr 10. Det vil fortsatt være slik at klubbene ikke betaler forbundskontingent for de medlemmene som er 20 år eller yngre (dvs. for 2024, de som er født i 2004 eller seinere).

https://www.skyting.no/2024/01/11/forbundskontingent-2024-og-2025/

Årsmøtet i Kristiansand Pistolskyttere vedtok følgende prisjustering for 2024:

Medlemskontingent hovedmedlem økes med kr 100,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Juniormedlem økes med kr 50,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Honnørmedlem økes med kr 50,- (+ det evnt kretsen øker med)
Medlemskontingent Familiemedlem økes med kr 100,- (+ det evnt kretsen øker med)

«kretsen» er i denne sammenheng «forbundet» (Norges Sportsskytterforbund)

Signert – Protokoll fra Årsmøte i KPS

Om innkreving av kontingent.

På styremøte i KPS 25.01.2024 ble det bestemt at det fremover skal være retningslinjer på innkreving av kontingent.

Ca 14 dager etter at kontingent er sendt ut og den ikke er betalt, så vil det bli sendt en purring.
Ca 14 dager etter første purring, og den fortsatt ikke er betalt, så blir det sendt enda en purring.
Ca 14 dager etter purring nr 2, blir det sendt inkassovarsel ved fortsatt ubetalt kontingent.
Ca 14 dager etter inkassovarsel er sendt ut, og det fortsatt står ubetalt, blir kravet sendt til tvangsinndrivelse via inkassoselskap.