Invitasjon til årsmøte 2023

Styret i Kristiansand Pistolskyttere har gleden av å invitere klubbens [...]