Følgende retningslinjer gjelder for egen nøkkelbrikke

Gimlehallen

Kristiansand Pistolbane

Retningslinjer for nøkkeltilgang til Kristiansand Pistolbane er under utarbeidelse.

 

Følgende personer har tilgang til bom og baner:

Thomas Aanundsen
Preben Bakken
Tom Børre Olsen
Bent Ø. Bostad
Cecilie A. Sebdal
Rita Eretveit
Marilyn Johansen
Morten Teinum
Ole Thomas Furuseth
Jan Martin Skarberg
Halvor Ove Toreskaas
Kristin Ragnfrid Bakka
Darrel Collum
Rune Fenrisulf Pedersen
Camilla Ravndal
Jørgen Loftesnes Sandhåland
Tone Repstad
Roy Mørenskog Baumann
Tom Ånesland
Ernesto Santos Cagunot
Viggo Berrefjord