Styremøteprotokoller for 17.08.23, 12.10.2023 og 07.12.2023 er publisert på klubbens hjemmeside.

https://krsps.no/om-kps/protokoller/