I Agder Politidistrikt er det i dag mellom 2000 og 3000 våpen fordelt på nesten 1500 personer som er døde – dette kaller vi i politiet for «Våpen i dødsbo».

Dette skyldes nesten alltid at arvinger ikke tenker over at man ikke kan arve et våpen sånn uten videre, at man faktisk må ha politiets tillatelse. Mange av disse våpnene befinner seg helt sikkert trygt plassert i våpenskap hos arvinger (eller kanskje andre familiemedlemmer) som har våpen fra før, men det er selvfølgelig også en risiko for at noen av disse våpnene kan komme på avveie i forbindelse med arveoppgjør og påfølgende opprydning etter avdøde. Politiet opplever ofte å finne våpen fra dødsbo til salgs på Finn.no, og når vi henvender oss til selger er det ofte av vedkommende ikke vet (eller forstår) at våpen ikke kan selges uten at kjøper har tillatelse fra politiet.

Å få oversikt over hvor våpen til døde våpeneiere tar veien er derfor viktig kriminalitetsforebyggende arbeid – og vi håper at alle ansvarlige våpeneiere vil hjelpe oss å få kontroll på dette i tiden framover.

I forbindelse med en kampanje som Politidirektoratet igangsatte under pandemien har Politiet laget to info-skriv/plakater som er sendt ut til forskjellige offentlige og private som jobber med dødsbo og arveoppgjør.

Er du arving til en våpeneier?