Feil på vaktlisten


Vakten som er satt opp i Gimlehallen i dag, har ikke nøkkel til hallen.

Den organiserte treningen i Gimlehallen avlyses.

Dette påvirker ikke trenigen på Farvannet.