Årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere.

Her finner du dokumentene til årsmøtet for driftsåret 2023, møtet avholdes 07.03.2024 og starter kl 18:00 på Kristiansand Pistolbane (oppholdsrommet).
Minner om at det IKKE blir produsert papirutgave av dokumentene for utlevering til medlemmer på årsmøtet, ønsker du papirkopi, må du selv printe dette og ta det med selv.

 

I den første filen under her, finner du alle dokumentene samlet i en PDF fil.

Årsmøtedokumenter-samlet-revidert-06.03.2024

 

Her er alle filene separert hver for seg, for de som ønsker å ha alle filene tilgjengelig.

00a – Velkommen til årsmøte
00b – Saksliste_aarsmøte_07.03.2023 (fra 29.02.2024)
00b – Saksliste_aarsmøte_07.03.2023 (oppdatert 04.03.2024)
00b – Saksliste_aarsmøte_07.03.2023 (oppdatert 06.03.2024)
01 – Godkjenning av de stemmeberettigede
02 – Forretningsorden_for_aarsmoete
03 -Velge dirigent
04 -Velge protokollfører
05 -Velge protokollunderskrivere
06 -Godkjenne innkallingen
07 -Godkjenne sakslisten
08 – Aarsberetning Kristiansand Pistolskyttere
08_a_Aarsberetning Luftpistol 2023
08_c_Statusrapport Gimlehallen
09 – Kontrollutvalgets Beretning for 2023
10a – Resultat 2023 Kristiansand pistolskyttere
10b – Budsjett 2024 Kristiansand pistolskyttere
10c – Balanserapport-31.01.2024
10d – Resultatrapport_-_31.01.2024
11 – Innkomne_forslag_til_saker
11.1 – Instruks Valgkomite
11.1 – retningslinjer-valgkomite
11.2 -Endring av faktureringsløsning kontingent
11.3 – Forslag til årsmøtet 2023, KPS, Modernisering av Gimlehallen 25m
11.4 – Utbedringer på Kristiansand Pistolbane
11.5 – Opprettelse av klubbhåndbok
11.6 – Forslag-om-investering-av-midler.
11.7 – Norgesfelt t96-Forslag-fra-Roy-Baumann
12 -Fastsette medlemskontingent
13 – Forslag til organisasjonsplan
14 – Valgkomiteens innstilling KPS 2024
15 – Styrets forslag til valgkomite

 

Sak(er) til årsmøtet mottatt etter 22.02.2024:

Ny sak 11.6 – Forslag-om-investering-av-midler, Bostad (Mottat 06.03.2024 på epost)

Endringsforslag til saker

Forslag til Sak 7, Teinum
Forslag til Sak 11.3, Bostad
Forslag til Sak 11.4, Baumann

Revideringer i.h.t. innkomne forslag / endringsforslag.

Oppdatert saksliste (lagt til punkt 11.5 – behandling av sak om klubbhåndbok)
Oppdatert saksliste (flyttet vedta idrettslagets budsjett til 12.1 slik at forslag 11.4 kan gjennomgås før budsjettet)
Forslag fra Halvor Toreskaas – angående klubbhåndbok: 11.5 – Opprettelse av klubbhåndbok
Oppdatert saksliste (lagt til punkt 11.6 og 11.7, hhv forslag fra Bent Øystein Bostad, og forslag fra Roy Mørenskog-Baumann)

 

Tidligere versjoner av samledokumentet.

Årsmøtedokumenter-samlet (opprinnelig) (fra 29.02.2024)
Årsmøtedokumenter-samlet-revidert-04.03.2024-04.59
Årsmøtedokumenter-samlet-revidert-06.03.2024-11.52

 

Med vennlig hilsen

Bent Øystein Bostad
Sekretær
Kristiansand Pistolskyttere