Nå begynner aktivitetsnivået og stevne mulighetene å øke godt, da kan det være greit med litt informasjon rundt reise og start støtten.

Reisestøtte NM:

Reisestøtten til NM deltakelse består av en pott vedtatt på årsmøte, denne potten er på årsmøte 2024 vedtatt til 25.000,-
Denne fordeles på de som kvalifiserer til å være med i potten. Denne beregnes utfra antall starter.

Hvordan kvalifisere til å være med i potten?
1. Ha 10 eller flere starter på NM/KM/DM
2. Ha 2 eller flere frivillige aktiviteter i klubben (hjelpe på klubbens egne approberte stevner, delta på dugnad, være standplassleder etc.)

Utbetaling av reisestøtten skjer på slutten av året.

Start støtte:

NM: Alle starter dekkes av klubben, reise dekkes ikke, overnatting dekkes ikke.
DM: Starter dekkes ikke, reise dekkes ikke, overnatting dekkes ikke.
KM: Starter dekkes ikke, reise dekkes ikke, overnatting dekkes ikke.

Startavgifter LAG på DM/KM dekkes av klubben.

Hvordan få dekket starter?

Etter avholdt stevne hvor du har krav på refusjon, så sender du oversikt over dine starter til kasserer for klubben (husk å vedlegge kopi av  startbevis / stevne deltakelse), kasserer har epost adressen kasserer@krsps.no.

Kasserer har som målsetning å behandle refusjons forespørsler innen 14 dager.

Lykke til alle som skal ut å hente inn pokaler og diplomer 🙂

Bent Øystein Bostad
Sekretær