Vest-Agder Skytterkrets arrangerer følgende dommerkurs i 2023.

Selvstudium dommer pistolDommerkurs for Pistol 24, 25, og 26 november | OslosportsskyttereLansering av merke Elektronikk Dommer. - Aron Skytterklubb, Drammen

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler. NSFs klubber har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer engasjerte til å ta dommerkurs slik at konkurransene kan gjennomføres.

Nasjonalt Dommerkurs Pistol

Dato: 13.01 – 15.01.2023

Påmeldingsfrist: 13.11.2022

Invitasjon:  VASK Invitasjon Dommer Nasjonal

Dommerkurs Feltpistol

Dato: 18.02 – 19.02.2023

Påmeldingsfrist 16.12.2022

Invitasjon: VASK Invitasjon felt dommerkurs

Dommerkurs Elektronikk

Dato: 24.02 – 25.02.2023

Påmeldingsfrist: 05.02.2023

Invitasjon:  VASK Invitasjon dommerkurs elektronikk

 


For mer informasjon om dommerutdanningen i Norges Skytterforbund, besøk utdanningssiden: