Lørdag 28.10.2023 blir det SIUS kurs på Farvannet.

Målgruppe
Dommere/medlemmer som er interessert i å arrangerer banestevner på Farvannet
Målsetning
Gjennomgang av programvare som benyttes for å arrangerer et stevne
  • SkytterAdmin
  • InrX
  • SIUS Data
Kunne gjennomføre korrekt avvikshåndtering på standplass.
  • presisjon
  • duell
Gjennomføring av et approbert stevne
Kurspresentasjon
Påmelding
Vel møtt!