Vi viser til innkalling til årsmøte i Kristiansand Pistolskyttere. Her er alle nødvendige dokumenter i forbindelse med årsmøtet publisert. KPS tenker på miljøet, og vi kommer kun til å produsere papirversjon til de som ber spesifikt om dette, send henvendelse til post@krsps.no dersom du ønsker en papirversjon som du vil få på selve årsmøtet.

Saksliste:SAKSLISTE årsmøte 31.03.2022
Budsjett 2022: Budsjettforslag 2022 Kristiansand pistolskyttere

Program: Paaminnelse-og-program

Filer for gamle Kristiansand Garnisons Pistolklubb

Kontrollutvalgets Beretning: KU-KGP-Beretning-2021 
Årsberetning fra KGP KGP Årberetning 2021
Årsberetning fra KGP Svartkrutt: Årsberetning Svartkrutt
Årsberetning fra KGP PPC: Ikke mottatt fra oppmann
Underlag / vedlegg årsberetning fra KGP: Underlag beretning 2021 KGP
Regnskapets hovedbok: Hovedbok_-_03.03.2022
Regnskapets balanserapport: Balanserapport-02.03.2022

Filer for gamle Kristiansand Pistolklubb 

Årsberetning: Årsberetning 2021 KPK
Budsjett / Resultat: PDF-2021-KPK
Hovedbok: PDF-Hovedbok-KPK-2021