Våre to våpen- og ammunisjonsansvarlige Ernesto Santos Cagunot og Roald Tanche-Berg jr gjør en god jobb for klubben.
For å gjøre jobben deres enda lettere, henstiller styret om følgende til standplassledere/vakter/de som leier ut klubbvåpen:
Hilsen styret.