Protokoller fra styremøtene 02.02, 02.03 og 20.03 er lagt ut på nettsiden.