Brukerregistrering

Du kan her opprette bruker på nettstedet. Du trenger egen bruker for å bruke forumet og stemme på konkurranser som er kun for klubbens medlemmer.

E-post må være den samme som du har i medlemssystemet:

https://medlem.krsps.no

Min side -> Mine opplysninger -> E-post

Dersom du trenger hjelp med registrering kan du kontakte webmaster@krsps.no