Logokonkurransen er nå åpnet for avstemming!

Vi har fått inn mange gode forslag og det er nå opp til medlemmene å bestemme hvilken logo klubben skal ha.

Avstemmingen er tidsbegrenset til 7 dager.

mvh

Styret